Tjenester

2D Plantegninger

Du kan presentere prosjektet til kunden på en profesjonell og overbevisende måte

Bolig Velger

Vi forsterker vårt produkt utvalg med en egenutviklet bolig velger.

Animasjon

Salgsprosessen gis en dramatisk økning

Hvorfor arkitektur visualisering?

3D visualisering gir utbygger en mulighet til å presentere sine prosjekter til kunden på en virtuell måte. En virtuell fremstilling av prosjektet gir et virkelighetsbilde som vil være salgsfremmende for prosjektet.

Den teknologiske utviklingen gir selskapet mulighet til å kunne være tidlig ute med et prospekt som virker salgsfremmende, og som hjelper med å gi avkastning på et tidlig tidspunkt i salgsprosessen.

Den avanserte teknologien gir en virkelighetsopplevelse gjennom bruk av fotorealistiske bilder av god kvalitet. 3D fremstillingen av plantegninger forklarer et ferdig prospekt på en enkel måte. Kunden får kunnskap om prosjektet på et språk som tidligere bare var mulig for arkitekter å forstå.

  • Materialvalget er tydelig presentert

  • Romløsning presenteres kunden på et nøyaktig og proffesjonelt nivå

  • Bygningen og miljøet rundt virkeliggjøres

  • Presentasjon av prosjektet virkeliggjøres

1
2
3
1

Kunden kan lett identifisere og se seg selv i miljøet

2

Salgsprosessen starter tidlig og utvikler seg raskt

3

Raske tilbakemeldinger

Alle rettigheter eies av BBlock3D | Org Nr. 920 895 255